Muzeum Českého krasu

Muzeum Českého krasu v Berouně najdete ve středu města, na Husově náměstí. Muzeum je umístěno v Jenštejnském domě z roku 1612, tedy ve velmi cenném domě po historické a architektonické stránce. V muzeu na vás čeká hned několik stálých expozic. K nim patří například Etnografická expozice s předměty interiéru venkova z první poloviny 19. století. Spatříte svatý kout, židle, kolébku a kolovrat. Další expozice nese název „Z dějin řemesel města Berouna“ a zaobírá se prvními cechy. Představí se vám cechy mlynářský, řeznický, krejčovský, ševcovský, soukenický, tkalcovský, kovářský, cvočkářský a zámečnický. Připomenete si i další řemesla. Další expozice se věnuje jeskyním a jeskyňářům Českého krasu a Českému krasu obecně. Dozvíte se o živé přírodě v této oblasti s desítkami druhů ptáků a savců. Geologicko-paleontologickou expozici Barrandien najdete ve vedlejším domě muzea, v prvním patře a seznámí vás s geologickým vývojem od starohor až po čtvrtohory. Expozice se věnuje práci Joachima Barranda, ale také jsou zmíněni i jiní geologové.