Základní prohlídková trasa Gotické paláce – Napříč českou historií aneb rozmanitost slohů na Křivoklátu

Vydejte se po stopách českých králů, objevte nejstarší části hradu a dopřejte si pohled na dobové interiéry. Trasa vás seznámí s historií od středověku až po současnost a také s uměleckými slohy. S průvodcem se dostanete do horního nádvoří a většiny interiérů v horním hradu. Podíváte se do Stříbrnice, do hradní kaple, do rytířského a velkého královského sálu. Nebudete ochuzeni ani o hradní sklepení, které v dřívějších dobách sloužilo jako vězení a neunikne vám ani hladomorna v přízemí Velké věže. Prohlídka zabere přibližně 80 minut. Můžete ale využít i zkrácené prohlídky, která trvá 45 minut.