Druhá prohlídka: Celým hradem

Když se řekne celý, tak skutečně celý od sklepa až po půdu. Pro všechny zájemce o důkladnou prohlídku hradu Křivoklát se na vědomost dává, že si na ní vyhraďte okolo sto minut. Dále si připravte dobrou kondičku, neboť musíte překlenout více než tři stovky schodů. Uf! Ale určitě nebudete litovat, navíc k trase známé z první prohlídky Gotické paláce. Spatříte oratoř kaple, hradní muzeum, expozici saní, Furstenberskou knihovnu a obrazárnu. Nevynecháte ani exteriéry se středověkým pevnostním systémem, hradební břit na východě, baštu, hradby horního hradu na jižní straně a první až třetí patro Velké věže.