Naučná stezka Paraplíčko

Křivoklát – vyhlídka Paraplíčko

Popis trasy: Jestliže máte rádi chození lesem, je trasa přímo pro vás. Cestou si hlídejte žlutou trasu, která vás tímto úsekem provede.  Úvodní informační panel najdete na parkovišti pod hradem a na něm si můžete přečíst základní informace o naučné stezce, seznam zastávek a stručný popis trasy. Čekají vás čtyři další zastávky. První z nich je Pomník Karla Egona II. z Fürstenberka. Z panelu se dozvíte více o vzniku pomníku a historii Křivoklátu. Druhé zastavení se nazývá Fauna a představí zdejší hady, ptáky, bezobratlé, roháče obecného, plšíka lískového, myšici křovinou a mloka skvrnitého. Zastávka 3 je Flóra a přiblíží vám původní lesy na Křivoklátsku, též typické a cizokrajné rostliny. Dál půjdete cestou, převážně lesem, vyšlápnete si na ostroh nad řekou Berounkou, kde stojí altánek Paraplíčko, kde trasa končí. Čtvrtá zastávka vás seznámí s přírodní rezervací Červený kříž, s obcí Roztoky a s jinými místy z okolí.

Délka trasy: Nenáročná trasa je dlouhá 1,5 km, využít ji mohou děti i dospělí.