Naučná stezka Brdatka

Křivoklát – Zbečno 

Popis trasy: Trasu začněte na parkovišti kousek nad hradem Křivoklát, kde najdete úvodní panel  se stručným popisem trasy. Celkem vás dál čeká šestnáct informačních panelů. Díky kterým se projdete Chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátska a přírodní rezervací Brdatka. Trasu lze absolvovat v obou směrech. Od Křivoklátu půjdete nejprve po červené turistické značce a po necelém kilometru se napojíte na zelenou, ta povede až do Zbečna. Zastávka 1 se jmenuje Brdatka a z panelu se dozvíte o historii území a původu pojmenování. Dalšími třemi zastávkami jsou Dřeviny v okolí Naučné stezky Brdatka, Panorama krajiny a Přírodní rezervace Brdatka. Následuje panel Pásma lesních typů v PR Brdatka, kde se dozvíte o lipové javořině, zakrslé a habrové doubravě. Pokračujte podle tabulí 6. Typická květena PR Brdatka, 7. Živočichové PR Brdatka, 8. Zakrslá doubrava, 9. Vysýchavá buková doubrava lipnicová a 10. Nepůvodní druhy. Jedenáctým zastavením je Fořtmanská seč – lesní louka s informacemi o vzniku a znehodnocení luk. Dvanáctka odhalí Lesní společenstva obohacena vodou, třináctka Lesní prameniště a čtrnáctka se věnuje geologii a geomorfologii. Stanoviště patnáct Potoční luh obsahuje informace o typické flóře a fauně a poslední zastávkou je Říční niva Berounky o řece, o rybách v řece a flóře v okolí říčního toku.

Délka trasy: Celkem ujdete 6,5 km po nenáročné trati.